De certificaten

BRL 6000/KOMO INSTAL

De KEMA heeft ons het keurmerk BRL 6000/KOMO INSTAL verstrekt. De nieuwe certificatieregeling voor installatiebedrijven BRL 6000 vervangt de bestaande regeling voor 'waarborginstallateur' en sluit aan bij de in de bouwsector bestaande regelingen voor certificatie. In tegenstelling tot de waarborgcriteria biedt de BRL 6000 de mogelijkheid tot publiekrechtelijke erkenning in relatie tot het bouwbesluit. Installaties die door een KOMO-Instal installatiebedrijf opgeleverd zijn, worden zonder verdere inspecties geacht conform de eisen te zijn.

VCA

Ook het keurmerk VCA hebben wij ontvangen van de KEMA. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. VCA is een betrouwbaar en uitgebreid programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Steeds meer opdrachtgevers willen dat aannemers die werkzaamheden bij hen komen verrichten VCA-gecertificeerd zijn. Op die manier hoeven ze niet zelf uit te zoeken hoe het met de veiligheid geregeld is binnen het bedrijf van een opdrachtnemer.

WAARBORGINSTALLATEUR SINDS 1993


 

Adresgegevens