De certificaten


VCA Certificaat
 
Al onze medewerkers zijn in het bezit van een VCA certificaat / diploma .
Hierdoor zijn ze op de hoogte hoe men veilig en gezond aan de slag te gaan.
 
Wat is VCA en waar staat VCA voor?
 
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het antwoord op de vraag “wat is VCA” is ook eenvoudig te beantwoorden, want VCA is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft VCA certificering een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet cq. dat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregelgeving.
 
Waarom is VCA belangrijk?
 
Je bewust zijn van de veiligheid op de werkvloer is belangrijk omdat hiermee een groot deel van de bedrijfsongevallen voorkomen kan worden. Een bedrijfsongeval kan veel kosten of zelfs ernstig lichamelijk letsel met zich meebrengen. Wanneer je als medewerker of leidinggevende een VCA diploma hebt behaald ben je op de hoogte van relevante regelgeving op veiligheidsgebied. Je veiligheidsbewustzijn wordt hiermee vergroot en de kans dat je door onwetendheid betrokken zult zijn bij een ongeval wordt verkleind.
 

 

KvINL
 
Wij zijn ingeschreven bij de KvINL.
 
 
Beroepsonderwijs bedrijfsleven
 
Wij zijn door het beroepsonderwijs bedrijfsleven  erkend als leerbedrijf.
 

 

 

ERKEND INSTALLATEUR SINDS 1934

 

Adresgegevens